مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
مقدمه

با امضاي تفاهم نامه معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها و معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و مساعي مشترك صورت گرفته، وزارت بهداشت و درمان متعهد شد با همكاري نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها به منظور توسعه مرزهاي دانش و بومي سازي علوم سلامت با معارف اسلامي، در ده منطقه آمايشي دانشگاه‌هاي وزارت بهداشت، مراكز توسعه پژوهش‌هاي بين رشته‌اي معارف اسلامي و علوم سلامت را راه اندازي كند.

 
بر اساس مفاد اين تفاهم نامه، مركز توسعه پژوهش هاي بين رشته‌اي معارف اسلامي و علوم سلامت هر منطقه از يك هيات امناء به رياست رئيس دانشگاه علوم پزشكي آن منطقه  تشكيل خواهد شد كه با تصويب هيات امناء و با هماهنگي معاونت آموزشي و پژوهشي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها، رئيس مراكز منصوب مي شود.  
 
در همين راستا اولين جلسه مركز توسعه پژوهش هاي بين رشته اي معارف اسلامي و علوم سلات منتطقه 1 كشور مستقر در دانشگاه علوم پزشكي مازندران با حضور اعضاء هيأت امناء مركز ، در روز شنبه مورخه 96/04/31 در دفتر رياست محترم دانشگاه برگزار گرديد و اعضاء با تشكيل اين مركز موافقت نموده و براساس آيين نامه ، نسبت به معرفي رئيس ، معاونين و اعضاء شورا اقدام نمودند.
 
  

1396/09/26
Powered by DorsaPortal