مرکز توسعه پژوهش های بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت
۱۴۰۰ شنبه ۲ بهمن
br ENGLISH
تركيب هيأت امناء مركز
 1  دكتر سيدعباس موسوي    رئيس دانشگاه و رئيس هيأت امناء مركز
2
  
 حجت الاسلام شهميري    رئيس پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامي نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها
 3  حجت الاسلام محمد رحيميان رئيس استاني دفاتر نهاد در استان
 4  دكتر حبيب اله حليمي معاون آموزشي استاني دفاتر نهاد
 5 حجت الاسلام موسي مستقيمان مسئول نهاد دانشگاه
 6  دكتر مجيد سعيدي معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
 7  دكتر رحمت اله مرزبند    مدير گروه معارف اسلامي دانشگاه


1396/09/26
Powered by DorsaPortal